Submitted by kehitys on

Tukituote kasvu

Kauppalehden tilinpäätösinformaatioon erikoistunut analyysiyksikkö Balance Consulting on määritellyt Salon Tukituoteen Kasvaja-yritykseksi.

Salon Tukituote Oy on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana merkittävästi ja ansainnut siten paikkansa Kasvaja-yrityksenä. Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin saaneen yrityksen liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuositasolla yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.

Kiitämme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneita, joita ilman tämä kasvu ei olisi ollut mahdollista.